Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over het strafbaar stellen van homogenezings- of conversietherapie (t.v.v. 35570-XVI-137)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Z. El Yassini, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N. Özütok, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30420-370 Onderzoek ‘Verkenning van juridische en beleidsmatige interventies ter voorkoming en bestrijding van ‘conversietherapie’’

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

30420-366 Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het rapport 'Voor de verandering'

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het rapport 'Voor de verandering' (Kamerstuk 30420-358)

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Brief regering

30420-358 Beleidsreactie rapport 'Voor de verandering'

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

35570-XVI-184 Uitstel toezending reactie op de gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over het strafbaar stellen van homogenezings- of conversietherapie (Kamerstuk 35570-XVI-181)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Fysieke procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering VWS (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45