Motie : Motie van het lid Omtzigt c.s. over een advies van de Venetië-Commissie

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.H.D.M. Dijkhoff, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief Presidium

30821-217 Brief van het Presidium over uitvoering van de motie van het lid Timmermans c.s. over onderzoeken hoe de Kamer de interne regelgeving en het toezicht op Kamerleden en Kamerfracties kan versterken (Kamerstuk 30821-209)

Indiener M. (Martin) Bosma, voorzitter van het Presidium

Verslag van een notaoverleg

29279-717 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 30 mei 2022, over reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

29279-711 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 april 2022, over de Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

29279-708 Kabinetsreactie op het rapport van de Venetiëcommissie 'The Netherlands - Opinion on the Legal Protection of Citizens'

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

29279-691 Conceptopdracht staatscommissie rechtsstaat

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

29279-684 Reactie op ROB-advies 'Een sterkere rechtsstaat' en Raad van State-beschouwing 'Evenwicht in de Rechtsstaat'

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie

35510-85 Reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie

35510-83 Brief inzake aanbieding van het vertrouwelijke conceptadvies van de Venetië Commissie van de Raad van Europa over de rechtsbescherming van burgers in Nederland

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief Kamer

Brief van de Voorzitter over een adviesaanvraag aan de Venetië-Commissie van de Raad van Europa

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Presidium

35510-53 Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Venetië-Commissie van de Raad van Europa over de rechtsstaat in Nederland

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00