Motie (gewijzigd/nader) : Nader gewijzigde motie van de leden Kröger en Stoffer over 30 km/u in de bebouwde kom als leidend principe hanteren (t.v.v. 29398-871)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Chris Stoffer, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 91
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Krol 1 Tegen
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29398-1024 Reactie op verzoek commissie over informatie betreft gebiedsontsluitingsweg 30 km/h (GOW30)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29398-975 Verzamelbrief verkeersveiligheid in Nederland

Indiener B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

34682-89 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het RLi advies 'Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen.' (Kamerstukken 34682/32847-79)

Indiener M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Brief regering

29398-957 Reactie op verzoek commissie over de brief van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) inzake het onderzoek naar 30 km/u zones binnen de bebouwde kom

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

29398-896 Verslag van een schriftelijk overleg over helmplicht snorfietsen, 30 km/h in bebouwde kom en continu voeren autoverlichting

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over helmplicht snorfietsen, 30 km/h in bebouwde kom en continu voeren autoverlichting (Kamerstuk 29398-884)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29398-884 Reactie op moties helmplicht snorfietsen, 30 km/h in bebouwde kom en continu voeren autoverlichting

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Verkeersveiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Verkeersveiligheid en wegen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00