Motie

Motie van de leden Alkaya en Leijten over het voor de feestdagen uitkeren van een voorschot aan een grotere groep gedupeerden van de toeslagenaffaire

Download Download

Indieners