Motie

Motie van het lid Asscher c.s. over ongedaan maken van de bezuiniging op het budget van het Fonds Podiumkunsten

Download Download

Indieners