Motie : Motie van de leden Agnes Mulder en Beckerman over toegang voor woningbouwcorporaties tot de SDE+

Download

Indieners

  • Indiener
    A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Sandra Beckerman, Kamerlid SP

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 95
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Groep Krol/vKA 2 Voor
Van Haga 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32813-608 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 oktober 2020, over Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35570-XIII-9 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-570 Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32847-677 Toezeggingen, beleidsregels en informatietraject n.a.v. evaluatie Woningwet

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32813-563 Zon op dak: kansen en oplossingsrichtingen

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Debat over de Urgendazaak

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (videoverbinding, gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00