Motie : Motie van de leden Wiersma en Van den Hul over de pilot Flexstuderen zo snel mogelijk wettelijk verankeren

Download

Indieners

  • Indiener
    A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 98
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Groep Krol/vKA 2 Voor
Van Haga 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31288-947 Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoeksrapport 'Eindevaluatie experiment flexstuderen'

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoeksrapport 'Eindevaluatie experiment flexstuderen' (Kamerstuk 31288-934)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31288-934 Onderzoeksrapport 'Eindevaluatie experiment flexstuderen'

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

VSO Toetreding meer instellingen tot de Pilot voor flexstuderen (31288, nr. 827)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Onderzoeksrapport 'Eindevaluatie experiment flexstuderen'

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Tweeminutendebat Onderzoeksrapport 'Eindevaluatie experiment flexstuderen' (31288-947)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10