Motie

Motie van het lid Ouwehand over het openbaar maken van verslagen van de CETA-comit├ęs over landbouwgif en vlees

Download Download

Indieners