Motie

Motie van het lid Baudet over het realiseren van een landelijk dekkend 4G- of 4G+-netwerk

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
50PLUS 4
SGP 3
FVD 2
Tegen
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
DENK 3
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1