Brief regering : Ambities en doelen voor de Bossenstrategie

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan de minister van LNV om een reactie op de initiatiefnota 'Nationaal Bomenplan' en te laten wanneer de Kamer de bossenstrategie ontvangt

Indiener J. Rijkers, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan de minister van LNV om een kabinetsreactie op de intiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over het Nationaal Bomenplan

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Natuur

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00