Motie : Motie van de leden Geurts en Harbers over het label "stikstofgevoelig"

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

35600-60 Verslag van een schriftelijk overleg over de regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem (Kamerstuk 35600-59)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

33576-247 Verzamelbrief Natuur

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

33576-224 Verslag van een schriftelijk overleg over Natuur (Kamerstuk 33576-199)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

aanvangstijd opnieuw gewijzigd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Tweeminutendebat Natuur (Kamerstuk 33 576, nr. 224)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14