Motie : Motie van het lid Moorlag over het houden van kippen in kooien zo snel mogelijk uitfaseren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22112-3173 Fiche: Mededeling End the Cage Age

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

28286-1184 Stand van zaken brief pluimveedossiers

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 29/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35

Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 oktober 2021

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Dieren in de veehouderij

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:52

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25