Statenpassage

Motie : Motie van de leden Ellemeet en Veldman over onderzoeken of aanbestedingscriteria kunnen worden gebaseerd op de productielocatie van medicijnen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29477-727 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over Geneesmiddelenbeleid

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Brief regering

29477-710 Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van de leden Ellemeet en Veldman over onderzoeken of aanbestedingscriteria kunnen worden gebaseerd op de productielocatie van medicijnen (Kamerstuk 35570-XVI-115)

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

29477-696 Voortgang algemeen geneesmiddelenbeleid 2021

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Geneesmiddelenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20