Motie : Motie van het lid Van den Nieuwenhuijzen over het intensiveren van de informatie die de Kamer ontvangt over lopende missies

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.J.H. van den Nieuwenhuijzen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

27925-931 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 december 2022, over Verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 (Artikel 100-procedure)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 (Kamerstuk 27925-919)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza- feitelijke vragen over verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - verzoek toestemming technische briefing over verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief regering

27925-919 Verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister - aanbieding feitelijke vragen

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het stappenplan inzake burgerslachtoffers bij inzet in het kader van artikel 100 van de Grondwet (Kamerstuk 29521-442)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

29521-442 Stappenplan inzake burgerslachtoffers bij inzet in het kader van artikel 100 van de Grondwet

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Verslag van een commissiedebat

27925-881 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 december 2021, over Artikel-100 Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan ministers Buza en Def - verzoek toestemming briefing Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS-coalitie en brede veiligheidsinzet in Irak

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan ministers Buza, Def en BuHaOs - feitelijke vragen Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Brief regering

27925-868 Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

35570-X-101 Uitvoering van de motie van het lid Nieuwenhuijzen over het intensiveren van de informatie die de Kamer ontvangt over lopende missies (Kamerstuk 35570-X-38)

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Voortgang/evaluatie missies en operaties

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Voortgang/evaluatie missies

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Artikel-100 Verlenging Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Artikel-100 Verlenging Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie

Technische briefing
Tijd activiteit: 11:00