Motie : Motie van het lid Geurts c.s. over in kaart brengen of de KRW-doelen haalbaar zijn

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27625-555 Ex ante analyse waterkwaliteit

Indiener B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (Kamerstuk 35325-2)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35325-2 Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Water en wadden

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15