Motie : Motie van de leden Kuik en Van der Graaf over het in beeld krijgen van de minst zichtbare slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Kuik, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Actieplan Samen tegen mensenhandel (Kamerstuk 28638-249)

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

28638-249 Actieplan Samen tegen mensenhandel

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

28638-233 Actieplan Samen tegen mensenhandel

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

28345-261 Onderzoeksrapport Laagdrempelige hulp voor slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

28345-255 Zevende voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

28638-205 Voortgang programma Samen tegen mensenhandel

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

34843-51 Zorg aan slachtoffers seksueel geweld

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

31015-221 Beleidsreactie Slachtoffermonitor 2015-2019

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Begroting Justitie en Veiligheid (35570-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Mensenhandel en prostitutie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Seksueel geweld en kindermisbruik

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Mensenhandel en prostitutie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:16

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30