Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over in de consultatie van de TEN-T verordening de kansen van de internationale verbinding Amsterdam/Groningen-Scandinaviƫ steunen (t.v.v. 35300-A-108)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E. Ziengs, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22112-3532 Voortgangsbrief Trans-Europees Vervoersnetwerk (TEN-T), spoorvervoer

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3387 Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening trans-Europese transportnetwerken (TEN-T) en mededeling verlenging van TEN-T netwerk naar naburige derde landen (Kamerstuk 22112-3321)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

29984-957 Verslag van een schriftelijk overleg over Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een commissiedebat

35570-A-91 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35570-A-62 Voortgang MIRT verkeersveiligheid en stand van zaken diverse moties en toezegging m.b.t. verkeerveiligheid Rijkswegen N9, N99 en provinciale weg N250

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29984-915 Voortgang internationaal personenvervoer per spoor

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Transportraad op 2 juni 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Transportraad op 5 december 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45