Motie : Motie van het lid Kuzu c.s. over het realiseren van 10.000 extra stageplaatsen binnen de rijksoverheid

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31524-481 Beantwoording moties en toezeggingen middelbaar beroepsonderwijs

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31490-291 Uitvoering van de motie van het lid Kuzu c.s. over het realiseren van 10.000 extra stageplaatsen binnen de rijksoverheid (Kamerstuk 35570-XV-73)

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35570-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

mbo en praktijkonderwijs

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:45