Motie : Motie van de leden Van Weyenberg en Jasper van Dijk over extra ondersteuning voor stichting C-support

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

25295-1884 Verslag van een schriftelijk overleg over ontwikkelingen rondom het coronavirus (o.a. Kamerstuk 25295-1842)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over petitie ‘oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige Covid’ en over het 10-puntenplan Long Covid (Kamerstuk 25295-1453)

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Brief regering

25295-1453 Reactie op verzoek commissie over petitie ‘oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige Covid’ en over het 10-puntenplan Long Covid

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25883-416 Toekomst arbeidsgerelateerde zorg

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

31765-566 Ondersteuning van de zorg tijdens de Covid-crisis, herstel van zorgprofessionals en het inhalen van reguliere zorg

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

35570-XV-82 Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Van Weyenberg en Jasper van Dijk over extra ondersteuning voor stichting C-support (Kamerstuk 35570-XV-55)

Indiener B. van 't Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Langere termijn coronabeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Arbeidsongeschiktheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30