Motie : Motie van de leden Palland en Tielen over de inkoop van opleidingen bij bedrijfsscholen bevorderen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. Palland, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Judith Tielen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35420-278 Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35420-228 Voortgang uitwerking aanvullend sociaal pakket

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35570-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Debat over het economisch steunpakket

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10