Statenpassage

Motie : Motie van het lid Smals c.s. over een analyse van individuele validaties met betrekking tot asbestsanering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.M.G. Smals, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Chris Stoffer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

25834-192 Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang in verband met wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Kamerstuk 25834-189)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

25834-186 Voortgang aanpassingen asbeststelsel

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

25834-177 Reactie op de moties van het lid Smals over een analyse van individuele validaties met betrekking tot asbestsanering en de publieke sturing en handhaving op het asbestdossier versterken (Kamerstuk 25883- 397 en Kamerstuk 25883-398)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

VAO Gezond en veilig werken (AO d.d. 11/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35