Motie : Motie van de leden Kuiken en Becker over risicogericht toezicht op informeel onderwijs wettelijk mogelijk maken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Bente Becker, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31293-653 Vrij en veilig onderwijs

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Verslag van een schriftelijk overleg

35925-VIII-20 Verslag van een schriftelijk overleg over de onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

29614-157 Nader advies over de motie van de leden Kuiken en Becker over risicogericht toezicht op informeel onderwijs wettelijk mogelijk maken (Kamerstuk 29754-572)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

35228-33 Beleidsreactie op Parlementaire Ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Veiligheid op scholen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10