Statenpassage

Motie : Motie van de leden Agnes Mulder en Lodders over de voorkeur voor een Europese ETS-oplossing bevestigen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-757 Uitvoering motie van de leden Agnes Mulder en Lodders over de voorkeur voor een Europese ETS-oplossing bevestigen (Kamerstuk 35572-55)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

32852-150 Verslag van een schriftelijk overleg over Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (Kamerstuk 32852-138)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-08-821 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda informele videoconferentie EU-milieuministers 18 maart 2021 (Kamerstuk 21501-08-820)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35572-75 Appreciatie amendementen en moties pakket Belastingplan 2021

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Milieuraad op 10 juni 2021

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00