Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Bruins en Van der Graaf over bezien of de ondersteuning voor mensen in de prostitutie volstaat (t.v.v. 35420-173(

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

24515-620 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 maart 2022, over Armoede- en schuldenbeleid

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35715-5 Ondersteuningsbehoeften van sekswerkers die willen stoppen met sekswerk

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

24515-600 Armoede en schulden

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35420-237 Aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35