Motie : Motie van de leden Rog en Bruins over de reikwijdte van het inspectietoezicht op de burgerschapsopdracht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

35925-VIII-20 Verslag van een schriftelijk overleg over de onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld (Kamerstuk 35570-VIII-256)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

35570-VIII-256 Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen en antwoorden

35570-VIII-246 Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 (Kamerstuk 35570-VIII-215)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:49

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45