Motie : Motie van het lid Van den Hul over een verlofregeling voor slachtoffers van geweld achter de voordeur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32855-39 Scenario's vereenvoudiging verlofstelsel

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30