Motie : Motie van de leden De Groot en Diertens over de Caribische eilanden ondersteunen bij hun afvalwaterbeheer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. de Groot, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27625-567 Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen en van enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van water

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27625-557 Stand van zaken van een aantal onderwerpen en over de invulling van een aantal moties en toezeggingen

Indiener B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

VAO Water (AO d.d. 22/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leefomgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20