Statenpassage

Motie : Motie van het lid Veldman c.s. over maatwerk bij de uitwerking van de ijzeren voorraad

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  H.S. Veldman, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R. Raemakers, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29477-735 Voorraadbeleid geneesmiddelen

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een commissiedebat

29477-727 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over Geneesmiddelenbeleid

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

32805-118 Verslag van een schriftelijk overleg over ijzeren voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen bij crises

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Brief regering

29477-701 Halfjaarlijks voortgang ijzeren voorraad geneesmiddelen

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

29477-696 Voortgang algemeen geneesmiddelenbeleid 2021

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

IJzeren voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen bij crises

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Geneesmiddelenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20