Motie : Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over een impactanalyse van werklast, uitvoerbaarheid, kosten en dekking

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Madeleine van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33552-116 Derde voortgang Meerjarenagenda Slachtofferbeleid

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Verslag van een schriftelijk overleg

33552-114 Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken over de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten (WUS) (Kamerstuk 33552-109)

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

33552-112 Tweede voortgang Meerjarenagenda Slachtofferbeleid

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

33552-87 Eindrapportage Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018-2021

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Slachtofferbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Slachtofferbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00