Statenpassage

Motie : Motie van de leden Palland en Amhaouch over leegstand van winkelgebieden in gemeenten tegengaan

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. Palland, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31757-105 Contouren aanpak herstructurering winkelgebieden in binnensteden en kernen

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

32637-435 Verslag van een schriftelijk overleg over Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (Kamerstuk 32367-381)

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59