Motie : Motie van het lid Asscher over passende begeleiding naar nieuw werk en inkomen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35420-528 Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun (Kamerstuk 35420-513)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35420-513 Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35420-474 Negende Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35420-458 Aanvullende aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35420-327 Stand van zaken over de motie van het lid Asscher over passende begeleiding naar nieuw werk en inkomen (Kamerstuk 35420-109)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35420-142 Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3, vaststellingsproces NOW 1 en wijzigingsregeling NOW 1 en 2

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Coronasteunpakket

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00