Motie : Motie van het lid Segers c.s. over een waarborgfonds dat garant staat voor saneringskredieten

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Rob Jetten, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.H.D.M. Dijkhoff, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F. Azarkan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.F. Asscher, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

24515-610 Waarborgfonds saneringskredieten en Uitzonderingsjaar ophogingen

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een algemeen overleg

24515-578 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2020, over Armoede- en schuldenbeleid

Indiener A. Bosman, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

24515-574 Verslag van een schriftelijk overleg over Intensivering armoede- en schuldenaanpak

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Intensivering armoede- en schuldenaanpak (Kamerstuk 24515-569)

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

24515-569 Intensivering armoede- en schuldenaanpak

Indiener B. van 't Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35420-134 Uitwerking aanvullend sociaal pakket

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (VOORTZETTING))

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:46

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54