Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van der Lee over monitoren of reductiedoelen binnen bereik blijven in de huidige opzet van de SDE++

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Tom van der Lee, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31239-342 Openstelling SDE++ 2022

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 02/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

SDE++

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00