Statenpassage

Motie : Motie van het lid Von Martels c.s. over een overleg tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken sportinitiatieven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30234-256 Voortgang sport 2020

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VSO Sportbeleid (30 234, nr. 244)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken.

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10