Motie : Motie van het lid Van den Berg c.s. over bij vervolgstappen concrete meetbare doelen stellen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Fleur Agema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L. Sazias, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K. Regterschot, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.E. Diertens, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

25424-557 Verslag van een schriftelijk overleg over vervolgstappen wachttijden ggz en het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Geen plek voor grote problemen; Aanpak van wachttijden in de specialistische ggz’

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25424-555 Uitwerking vervolgaanpak wachttijden ggz en overige onderwerpen met betrekking tot de ggz

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie (AO d.d. 08/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:45

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10