Motie (gewijzigd/nader) : Nader gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen wanneer het slachtoffer dit wil (t.v.v. 35300-VIII-204)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.P. Kwint, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A. Kuik, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  B.M.G. Smals, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31524-481 Beantwoording moties en toezeggingen middelbaar beroepsonderwijs

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31524-477 Aanbod stages en leerbanen en gelijke kansen op stages

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

mbo en praktijkonderwijs

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:45