Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Van Raan over bij voorstellen uit de Green Deal rekening houden met welvaart in brede zin (t.v.v. 35377-8)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. van Raan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22112-3912 Fiche: Herziening richtlijn rivierinformatiediensten

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3880 Fiche: Verordening gemeenschappelijk databestand chemische stoffen

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3881 Fiche: Verordening en richtlijn herverdeling taken en bevorderen samenwerking EU-agentschappen aangaande chemische stoffen

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3869 Fiche: Verordening inzake passagiersrechten multimodale reizen

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3872 Fiche: Mededeling EU Actieplan elektriciteitsnetwerken

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3870 Fiche: Herziening verordening handhaving passagiersrechten in de Unie

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening welzijn en traceerbaarheid van honden en katten (Kamerstuk 22112-3860)

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

22112-3867 Fiche: Verordening Monitoringskader voor veerkrachtige Europese bossen

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3860 Fiche: Verordening welzijn en traceerbaarheid van honden en katten

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3892 Fiche: Wijziging richtlijn intermodaal vervoer (voorheen gecombineerd vervoer)

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3891 Fiche: Herziening Verordening Detergentia

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3843 Fiche: Europees windpakket

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3844 Fiche: Aanbeveling energiearmoede

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3839 Fiche: Verordening voorkoming pelletverlies voor vermindering microplasticvervuiling

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3822 Fiche: Verordening capaciteit spoorweginfrastructuur

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening ESG-ratingbureaus (Kamerstuk 22112-3740)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

22112-3782 Fiche: Herziening Verordening inzake kwik

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3783 Fiche: Herziening Richtlijn Gewichten en Afmetingen Zware wegvoertuigen

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3776 Fiche: Verordening circulaire voertuigen

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3777 Fiche: Verordening bepalen broeikasgasemissies transportdienstverleningen

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3771 Fiche: Verordening Plantaardig uitgangsmateriaal

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3772 Fiche: Verordening Bosbouwkundig teeltmateriaal en mededeling natuurlijke hulpbronnen

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3773 Fiche: Verordening Nieuwe Genomische Technieken

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3759 Fiche: Verordening voor een platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3740 Fiche: Verordening ESG-ratingbureaus

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3719 Fiche: Herziening Eurovignetrichtlijn voor CO2-emissieklasse van zware bedrijfsvoertuigen met aanhangwagens

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3686 Fiche: Mededeling en verordening kritieke grondstoffen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3672 Fiche: Richtlijn gemeenschappelijke regels voor stimuleren reparatie

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3671 Fiche: Groene Claims Richtlijn

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3673 Fiche: Net Zero Industry Act (netto-nul industrie verordening)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng nader verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval (Kamerstuk 22112-3620)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over fiche: Verordening herziening Europese emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (Kamerstuk 22112-3634)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

22112-3651 Fiche: Visserijpakket

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3634 Fiche: Verordening herziening Europese emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval (Kamerstuk 22112-3620)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

22112-3618 Fiche: Verordening certificeringskader voor koolstofverwijdering

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3620 Fiche: Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Fiche: Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit (Kamerstuk 36246-5)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening Richtlijn stedelijk afvalwater (Kamerstuk 22112-3570)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

22112-3582 Fiche: Verordening aanscherping typegoedkeuring voor personenauto’s, bestelwagens, vrachtwagens en bussen (Euro 7)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3587 Fiche: Herziening Kaderrichtlijn Water, Grondwaterrichtlijn en richtlijn Prioritaire Stoffen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

36246-5 Fiche: Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3570 Fiche: Herziening Richtlijn stedelijk afvalwater

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3528 Fiche: Verordening betreffende natuurherstel

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 22112-3472)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

22112-3472 Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over o.a. het Fiche: Mededeling duurzame producten de norm maken en Kaderverordening Ecodesign voor duurzame producten (Kamerstuk 22112-3422)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

22112-3447 Fiche: Gezamenlijke mededeling EU-strategie voor externe energiebetrekkingen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3448 Fiche: Mededeling EU-strategie voor zonne-energie

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het fiche: Herziening Richtlijn Industriële Emissies en de Richtlijn Storten van Afvalstoffen (Kamerstuk 22112-3416)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

22112-3416 Fiche: Herziening Richtlijn Industriële Emissies en de Richtlijn Storten van Afvalstoffen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3418 Fiche: Verordening gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3419 Fiche: Verordening Ozonlaag afbrekende stoffen (ODS)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3420 Fiche: Wijziging EU-verordening 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en intrekken EU-verordening 305/2011 Verordening Bouwproducten

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3423 Fiche: Mededeling Europese strategie voor duurzaam en circulair textiel

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3422 Fiche: Mededeling duurzame producten de norm maken en Kaderverordening Ecodesign voor duurzame producten

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3424 Fiche: Herziene Richtlijnen Grotere rol voor de consument bij de groene transitie

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening trans-Europese transportnetwerken (TEN-T) en mededeling verlenging van TEN-T netwerk naar naburige derde landen (Kamerstuk 22112-3321)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling actieplan grensoverschrijdend en langeafstandspersonenvervoer per spoor (Kamerstuk 22112-3319)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

22112-3351 Fiche: Verordening methaanemissies in de energiesector

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3319 Fiche: Mededeling actieplan grensoverschrijdend en langeafstandspersonenvervoer per spoor

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3321 Fiche: Verordening trans-Europese transportnetwerken (TEN-T) en mededeling verlenging van TEN-T netwerk naar naburige derde landen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3320 Fiche: Mededeling EU-Kader voor Stedelijke Mobiliteit

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3322 Fiche: Herziening Richtlijn Intelligente Transport Systemen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3316 Fiche: Raadsaanbeveling rechtvaardige klimaattransitie

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3314 Fiche: Richtlijn en verordening voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof (‘Waterstof en gas decarbonisatiepakket’)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling EU-Bodemstrategie voor 2030 (Kamerstuk 22112-3260)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

22112-3260 Fiche: Mededeling EU-Bodemstrategie voor 2030

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3259 Fiche: Mededeling ‘ons afval, onze verantwoordelijkheid’ en Wijziging Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake Fiche: Herziening Richtlijn energiebelastingen (Kamerstuk 22112-3187)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling Duurzame Financieringsstrategie (Kamerstuk 22112-3172)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

22112-3187 Fiche: Herziening Richtlijn energiebelastingen

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3195 Fiche: Voorstel tot aanpassing LULUCF-verordening

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3197 Fiche: Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3198 Fiche: Verordening Social Climate Fund (SCF)

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3193 Fiche: Herziening EU ETS, herziening MSR

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3189 Fiche: Verordening stimuleren hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3194 Fiche: ESR-verordening

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3185 Fiche: Herziening Richtlijn hernieuwbare energie

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3192 Fiche: Herziening richtlijn EU ETS voor luchtvaart en implementatie CORSIA

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3186 Fiche: Herschikking Richtlijn energie-efficiëntie

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3190 Fiche: Verordening uitrol infrastructuur alternatieve brandstoffen

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3196 Fiche: Mededeling EU-Bossenstrategie

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3201 Beoordeling van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

22112-3188 Fiche: Verordening bijmengverplichting van duurzame luchtvaartbrandstoffen

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3191 Fiche: Verordening aanscherping CO2-normen nieuwe personen- en bestelauto’s in 2030 en 2035

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3172 Fiche: Mededeling Duurzame Financieringsstrategie

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3157 Fiche: Mededeling EU Actieplan ‘Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul’

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3075 Fiche: Mededeling EU Klimaatadaptatiestrategie

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3051 Fiche: Verordening betreffende trans-Europese energie-infrastructuur (TEN-E)

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3042 Fiche: Mededeling EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3012 Fiche: Mededeling EU-strategie voor hernieuwbare offshore energie

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-2982 Fiche: Mededeling Een renovatiegolf voor Europa

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-2985 Fiche: Wijziging Verordening implementatie Verdrag van Aarhus

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-2984 Fiche: Mededeling verbetering toegang tot rechter in milieuzaken in EU en lidstaten

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-2981 Fiche: Mededeling strategie voor duurzame chemische stoffen

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

35448-1 Fiche: Gewijzigd voorstel verordening Europese klimaatwet

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-2936 Fiche: Mededeling Kritieke Grondstoffen

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-2919 Fiche: Mededeling over een waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Milieuraad 17 december 2020

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Transportraad op 9 december 2021

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Energieraad (Formeel) d.d. 4 maart 2024 op 26 februari 2024

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Energieraad (Formeel) d.d. 4 maart 2024 (OMGEZET IN SCHRIFTELIJK OVERLEG)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Milieuraad op 25 maart 2024

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00

Transportraad op 18 juni

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00