Motie : Motie van het lid Paternotte c.s. over een pilot met de inzet van gespecialiseerde rechercheurs

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Jan Paternotte, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.R. van Haga, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30950-367 Aanpak van antisemitisme en extra maatregelen

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen en antwoorden

30420-393 Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023 (Kamerstuk 30420-386)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

36200-VI-140 Reactie op de motie van de leden Helder en Van der Werf over begrotingsartikel 31. Politie uitsplitsen in meerdere begrotingsartikelen conform het advies van de Raad van State (Kamerstuk 36200-VI-52)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een commissiedebat

30950-327 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 januari 2023, over discriminatie, racisme en mensenrechten

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

30950-316 Nationaal Programma tegen discriminatie en racisme

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een commissiedebat

30950-286 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 februari 2022, over Discriminatie, racisme en mensenrechten

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen en antwoorden

30950-285 Lijst van vragen en antwoorden over de stukken die zijn geagendeerd voor het commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten op 24 februari 2022 (o.a. Kamerstuk 30950-283)

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Brief regering

30950-284 Versterking ketenbrede aanpak discriminatie en racisme

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

33826-40 Reactie op het rapport Veilig jezelf zijn in het openbaar van het College voor de Rechten van de Mens

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

29628-989 Vrijvallende middelen Arrestantenzorg Amsterdam

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

29628-986 Halfjaarbericht politie

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme'

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Discriminatie, racisme en mensenrechten

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 13:00

Discriminatie, racisme en mensenrechten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Debat over de aanpak van discriminatie en racisme

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:07

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Discriminatie, racisme en mensenrechten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45