Motie : Motie van de leden Kwint en Ellemeet over het aantal plekken voor jonge makers in het nieuwe kabinetsbeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.P. Kwint, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

32820-435 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 juni 2021, over Cultuur en corona

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur (Kamerstuk 32820-396)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

32820-397 Reactie op verzoek commissie over de brief van Frascati Producties en PLAN Brabant inzake uitwerking motie van de leden Kwint en Ellemeet ver het aantal plekken voor jonge makers in het nieuwe kabinetsbeleid

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

32820-396 Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Cultuur en corona II

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Cultuur en corona

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00