Motie : Motie van het lid Marijnissen c.s. over een plan om Nederland meer in beweging te krijgen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.F. Asscher, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.E. Diertens, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Jesse Klaver, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

30234-275 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2021, over Sportbeleid

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Brief regering

30234-264 Ontwikkelingen in de sport van het afgelopen half jaar en contouren van de toekomst van de sport in Nederland

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

32793-552 Nederland vitaal en in beweging

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

32793-504 Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een plan om Nederland meer in beweging te krijgen (Kamerstuk 25295-437)

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:04

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken.

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Sportbeleid (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Sportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41

Leefstijlpreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00