Motie : Motie van de leden Van Meenen en Rog over prioriteiten bij de verbetering van het curriculum

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31293-709 Voortgang Masterplan basisvaardigheden

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

31293-585 Lopende trajecten curriculum en derde tussenadvies wetenschappelijke Curriculumcommissie

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Verslag van een schriftelijk overleg

31332-106 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake brief met betrekking tot lopende trajecten curriculumbijstelling (Kamerstuk 31332-105)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake brief met betrekking tot lopende trajecten curriculumbijstelling (Kamerstuk 31332-105)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31332-105 Reactie op verzoek commissie inzake brief met betrekking tot lopende trajecten curriculumbijstelling

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken Leesoffensief (Kamerstuk 28760-105)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

35570-VIII-92 Vrijheid van meningsuiting in het onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brief regering

28760-105 Stand van zaken Leesoffensief

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de instelling van de wetenschappelijke curriculumcommissie ten behoeve van de curriculumherziening in het funderend onderwijs (Kamerstuk 31293-547)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31293-547 Instelling van de wetenschappelijke curriculumcommissie ten behoeve van de curriculumherziening in het funderend onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Curriculumcommissie

Technische briefing
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Curriculum funderend onderwijs po/vo

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45