Motie : Motie van de leden Kwint en Van Meenen over het ondertekenen van het privacyconvenant door internationale technologiebedrijven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.P. Kwint, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31293-606 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 december 2021, over digitalisering in het onderwijs

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31293-593 Digitalisering in het funderend onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Digitalisering in het onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45