Motie : Motie van de leden Beckerman en Smeulders over een breed pakket aan maatregelen voor de aanleg van natuur en bos

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33576-271 Verzamelbrief Natuur

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Verslag van een schriftelijk overleg

33576-224 Verslag van een schriftelijk overleg over Natuur (Kamerstuk 33576-199)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

33576-202 Uitwerking ambities en doelen landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Natuur

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

aanvangstijd opnieuw gewijzigd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Tweeminutendebat Natuur (Kamerstuk 33 576, nr. 224)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:10

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45