Motie : Motie van de leden Marijnissen en Bergkamp over overleg over het te voeren beleid binnen verpleeghuizen in de nabije toekomst

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32620-267 Voortgang aanpak antibioticaresistentie

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

25295-771 Stand van zakenbrief COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-463 COVID-19: Deskundigen traject Lessons Learned

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-461 Lessen verpleeghuizen met het oog op een eventuele tweede golf

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

25295-462 Verslag van een schriftelijk overleg over COVID-19 Update stand van zaken, paragraaf 6 'Versoepeling maatregelen voor mensen met een kwetsbare gezondheid' (Kamerstuk 25295-351)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-457 Kabinetsreactie op ‘Aandachtspunten voor een herstelbeleid’ en ‘De contouren van een intelligent herstelbeleid’

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

25295-428 COVID-19 Update stand van zaken

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-422 COVID-19: Lessons learned

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31765-494 Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:04

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

omgezet naar een plenair debat)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Zoönosen en dierziekten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00