Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Bruins c.s. over voorlichting van de Raad van State inzake het reguleren van vrij verkeer van personen en diensten (t.v.v. 35359-16)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.M. Palland, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Bart van Kent, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29861-55 Kabinetsreactie tweede advies Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief Kamer

Brief van de Voorzitter aan de vicepresident Raad van State

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief commissie

Aan het Presidium - Voorlichtingsvraag Raad van State vrij verkeer van personen en diensten

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief Presidium

35359-22 Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad van State inzake het reguleren van vrij verkeer van personen en diensten

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmigratie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50