Motie : Motie van de leden Smeulders en Dik-Faber over voorkomen van huisuitzettingen op grond van financiële problemen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

27926-324 Verslag van een schriftelijk overleg over het huurbeleid in tijden van corona: gericht problemen voorkomen

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het huurbeleid in tijden van corona: gericht problemen voorkomen (Kamerstuknummer 27926-320).

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

29325-122 De aanpak van dak- en thuisloosheid - Een (t)huis, een toekomst

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

27926-320 Huurbeleid in tijden van corona: Gericht problemen voorkomen

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Gericht problemen voorkomen (TK 27926-320 )

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Woningbouwopgave/ Staat van de volkshuisvesting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00