Motie : Motie van de leden Marijnissen en Hijink over zorgdragen dat zorgaanbieders noodzakelijke zorg blijven aanbieden aan zorgbehoevende mensen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

25295-2119 Verslag van een schriftelijk overleg over Advies Deskundigenberaad Zo├Ânosen (DB-Z) over vogelgriep (Kamerstuk 25295-2051)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-200 COVID-19 - Update stand van zaken

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:01

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30