Statenpassage

Motie : Motie van het lid Von Martels over inzichtelijk maken hoe clubs kunnen voldoen aan hun zorgplicht bij verschillende soorten kunstgrasvelden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32852-139 Verduurzaming van kunstgrasvelden

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

VAO Leefomgeving (AO d.d. 20/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Aansluitend aan de stemmingen Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leefomgeving

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00