Motie : Motie van de leden Dik-Faber en Diertens over eenduidige, begrijpelijke en toegankelijke informatie voor alle inwoners van Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25295-124 Laatste ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus in Nederland

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de bestrijding van het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:31

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30