Motie : Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de bereikbaarheid van "Stop it Now!" verbeteren

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Madeleine van Toorenburg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

34843-55 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 april 2022, over seksueel geweld en kindermisbruik

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

34843-52 Voortgang aanpak (online) seksueel geweld en zeden

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

34843-44 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. vroegtijdige aanpak seksueel misbruik

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Activiteiten

VAO Zeden (AO d.d. 18/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Seksueel geweld en kindermisbruik

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45